beedance07.com
[Vietsub] Đông Phương Bất Bại – Tiếu Ngạo Giang Hồ 2 *update link download*
Uhm~ Tính ta dài dòng văn tự, bà con chắc cũng biết a. E hèm, chuyện bắt đầu vào một ngày đẹp trời, Med hú Bee ở yahoo, cách đây cũng khá lâu a~ đâu đó hơn một tháng gì đó, xong Med quăng cho Bee c…