beedance07.com
SCI Mê Án Tập – Audio bản thử nghiệm~ Tập 3 chương 1
Loa! Loa! Loa! Thông báo a~ Okay, tình hình là một ngày đẹp giời, Bee nói Med, “Hồi đó ta còn muốn làm cả audio cho SCI luôn nữa cơ” Med cười chói lói, “=)))))) Làm đi, ta ủng hộ&…