beedance07.com
Gợi ý pass cho nồi lẩu số 5
Lẩu Thập Cẩm SCI Người chế biến: Beedance07 (Bee) Nồi số 5 Lửa Trong Gió. WARNING: Nồi này có SPOILER mạnh. Có cảnh H nhẹ (chỉ hot thôi, không đến nỗi *H*). Người không muốn xem không nên xem. Để đ…