bedrijfsblog.nl
Een bedrijfsblog maakt je website veel beter vindbaar
Als je geregeld een blog post is een blog artikel ook erg goed voor je vindbaarheid op Google. “Google hecht heel erg aan fresh content en interactie.”