beartsy.org
Proposta pel projecte Rato Baltin de 2019 - Lluita contra el chhaupadi
El 2015 el Govern de Nepal va declarar il·legal la pràctica del chhaupadi, i es considerada un delicte que es pot castigar