beamax.net
Мивки
Композитни мивки от гранит с възможност за избор на смесител в същия цвят.