bbolstad.wordpress.com
Elevaktivitet er ikke det samme som elevaktivitet
I fremtidens skole skal elevene være aktive i egne læringsprosesser. Men er elevaktivitet det samme som elevaktivitet? Denne uka har arbeidsplassen min, FIKS, arrangert fagsamlinger for lærere og s…