bbolstad.wordpress.com
Hvordan kan skoler arbeide med tverrfaglige temaer?
Alle skoler i Norge må legge til rette for opplæring innen tre tverrfaglige temaer. Hvordan skal skoler utvikle tverrfaglig arbeid? Jeg tror ikke vi helt vet hvordan de tverrfaglige temaene vil bli…