bbolstad.wordpress.com
La elevene snakke i timen
Hvordan snakker vi i norske klasserom? Får elevene hjelp til å tenke gjennom å bruke språket? Dette er ingen oppfordring til å la elever skravle fritt og uforstyrret i norske klasserom. Læring skje…