bbolstad.wordpress.com
Er elevaktivitet det samme som elevaktivitet?
Mange i skolen roper hurra for elevaktive arbeidsformer, og mange snakker om «den aktive eleven» som en del av «den nye elevrollen». Men hva mener vi egentlig med dette? Jeg…