bbolstad.wordpress.com
Hvorfor virker lærere mindre sikre enn forskere?
Lærere bør være mint like sikre på seg selv og trygge i jobben sin som forskere. Jeg tror ikke det er slik. Jeg har nå jobbet 4 måneder i akademia, nærmere bestemt på Universitetet i Oslo – N…