bbolstad.wordpress.com
Er det dybdelæring først når opplæringen skaper mening for eleven?
Er det opplæring som hjelper eleven til å skape mening som er den virkelige dybdelæringen? Jeg leser for tiden en av de mange bøkene som er utgitt den siste tiden der ordet dybdelæring dukker opp i…