bbolstad.wordpress.com
Er det risikabelt med kompetansebaserte læreplaner?
Norske læreplaner lister ikke lenger opp innhold som elevene skal lære. Læreplanen angir nå kompetanser elevene skal utvikle. Dette gjør at norske lærere får et større ansvar og stiller også støre …