bbolstad.wordpress.com
Fører digitale klasserom til mindre fellesskap?
Fører digitale klasserom til mer individuelt arbeid og mindre felles opplæring? I enheten FIKS, der jeg nå jobber, ønsker vi å ha et solid kunnskapsgrunnlag for de bidragene vi skal gi til norsk sk…