bbolstad.wordpress.com
Skal vi sette karakter på kritisk tenkning og kreativitet?
Hvilke ferdigheter, kunnskaper og kompetanser hos elevene bør skolen vurdere? Forrige uke skrev jeg om at vurderingssystemet i skolen preger opplæringen i stor grad. Jeg stilte spørsmål ved om vur…