bbolstad.wordpress.com
Er det vurderingssystemet som avgjør om fagfornyelsen skaper endring?
Er det virkelig læreplanene som skaper endring i skolen? Vil ikke elevene jobbe med det som gir dem best belønning? Er det vurderingssystemet og ikke læreplanene som styrer praksis i skolen? N…