bbolstad.wordpress.com
Hvor desentralisert blir egentlig desentralisert kompetanseutvikling?
Regjeringen har innført en ny desentralisert ordning for skoleutvikling. Hvor desentralisert blir denne ordningen? Vet du hva Dekomp er? Hvis du jobber med skole og utdanning på kommunalt eller Fyl…