bbolstad.wordpress.com
Krever tverrfaglig opplæring særskilt organisering av skoler?
Er det sammenheng mellom organisering og pedagogikk i skolen? Må skoler organiseres annerledes enn i dag for å lykkes med tverrfaglig opplæring? Tverrfaglige temaer er på vei tilbake i norsk skole,…