bbolstad.wordpress.com
Produktet gir fart til tverrfaglige temaer
Bør lærere ta utgangspunkt i produktet elevene skal utvikle i stedet for lærestoffet de skal tilegne seg når de bygger opp tverrfaglig opplæring? Alle norske skoler skal gjennomføre noen tverrfagli…