bbolstad.wordpress.com
Er det skoleledere og tillitsvalgte som bremser skoleutvikling?
Lærere på videregående skoler sier at de sliter med å gjennomføre god tverrfaglighet. Skyldes det skepsis og motvilje hos lærerne eller skyldes det skoleledelse og tillitsvalgte? For noen uker side…