bbolstad.wordpress.com
Forsvinner de praktiske fagene i fagfornyelsen?
Fagfornyelsen fokuserer på elevers forståelse og dybdelæring. Gjør det at de praktiske fagene blir glemt? Forrige uke var jeg invitert til å holde et slags åpningsforedrag på Musikklærernes dag, s…