bbolstad.wordpress.com
Skoleforskning og skolefolk må nærme seg hverandre
Skoleforskning og skoler må utvikle bedre praksis sammen. Da må begge anerkjenne den andre parten. Under forskningsdagene forrige uke deltok jeg på arrangementet «Forskningskafe om utfordrend…