bbolstad.wordpress.com
Passer ikke randomiserte forskningsforsøk for skoleforskning?
Noen savner randomiserte kontrollerte studier i skoleforskning. Men er dette mulig å få til? Det er forskningsdager i Oslo, og forrige uke deltok jeg på fagkonferanse på Universitetet i Oslo. Konfe…