bbolstad.wordpress.com
Fagfornyelsen kommer ikke til å endre norsk skole
Vurderingssystemene trumfer både læreplan og pedagogikk. Så lenge vi beholder dagens vurderingspraksis kommer ikke skolen til å endre seg. Det foregår en fornyelse av fagene i norsk skole. Det er i…