bbolstad.wordpress.com
La elevene oppleve det de skal lære, del 2
Storyline gjør opplæringen levende og engasjerende For noen uker siden fortalte jeg om våre 9. klassinger som lærer om 2. verdenskrig gjennom metoden storyline. Gjennom denne metoden opplever eleve…