bbolstad.wordpress.com
Rapport om særskilt tilrettelegging: intensjoner eller tiltak?
Er det et tiltak å gi elever en rettighet som allerede eksisterer og som norsk offentlighet ikke klarer å oppfylle? Ekspertgruppa for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging har levert …