bbolstad.wordpress.com
Engasjer følelsene i opplæringen, ikke bare tankene!
Mye undervisning dreier seg om å engasjere elevenes tanker og forståelse. Glemmer vi å gi elevene opplevelser som tenner følelsene? Lærebøker, nettsider og lærere som gjennomgår fagstoff: som oftes…