bbolstad.wordpress.com
Kan skolen lære av Senterpartiet?
Alle skoler skal motarbeide mobbing og trakassering. Kan vi lære noe av Senterpartiet? Skoler har en plikt til å gripe inn hvis elever ikke har et trygt og godt skolemiljø. Våre Stortingspolitikere…