bbolstad.wordpress.com
Ytringsfrihet og ytringsplikt – hvor går grensen?
Det er lett å si at det er eller skal være ytringsfrihet i en bedrift, en kommune eller en statlig virksomhet. Det avgjørende er ikke hva ledere sier, men hva de faktisk gjør. Lærer Simon Malkenes …