bbolstad.wordpress.com
Er medborgerskap noe annet enn samfunnsengasjement?
Ny overordnet del løfter frem medborgerskap som et av flere tverrfaglige temaer som alle skoler skal arbeide med. Er dette noe annet enn samfunnsengasjement? På vår skole reviderer vi for tiden vår…