bbolstad.wordpress.com
Er det forvirrende med kompetansebaserte læreplaner?
Vil nye læreplaner for skolen fortsatt være en blanding av kompetansebeskrivelser og innholdselementer? For noen uker siden deltok jeg på en workshop (eller arbeidsmøte, som det kan hete på norsk) …