bbolstad.wordpress.com
Hvordan kan skoler snakke med foreldre og ikke til dem?
Bør skoleledere og lærere snakke mer med foreldre og mindre til dem? Noen ganger snakker jeg med foreldre om undervisningen på skolen. Jeg mener: virkelig snakket med foreldrene. Du synes kanskje i…