bbolstad.wordpress.com
Utdanning eller læring?
Skaper digitalisering av skolen et endret syn på læring eller er det «same shit – new (and better) wrapping»? Skaper tradisjonell eksamen uselvstendige studenter? Mange skoler og…