bbolstad.wordpress.com
Trenger vi virkelig karakterer på ungdomsskolen i våre dager?
Verden endrer seg, men skolen er nokså uforanderlig. Vi må fra tid til annen våge å ta opp til vurdering det vi tror er selvsagt. For noen uker siden ble jeg irettesatt av fungerende Kunnskapsminis…