bbolstad.wordpress.com
Fagfornyelse i skolen: kjerne-elementer eller fjerne-elementer?
Norge skal nok en gang få nye læreplaner. Før disse skrives skal det avklares hva som er det viktigste i hvert fag. Jeg er ikke sikker på om dette vil gjøre fagene særlig tydeligere. Utgangspunktet…