bbolstad.wordpress.com
Ødelegger kroppsøvingsfaget for kroppsøvingsfaget?
Kroppsøvingsfaget skal fremme folkehelse. Gjør det virkelig det, eller skaper faget det motsatte, nemlig usikkerhet om egen kropp og bevegelse? Denne uka har vi gjennomført aktivitetsdag på skolen …