bbolstad.wordpress.com
Overordnet del av læreplanen – et innlegg i valgkampen?
Regjeringen har vedtatt ny overordnet del for norsk skole. Bruk dette som grunnlag for din stemme ved Stortingsvalget. Første september publiserte Regjeringen ny overordnet del av læreplanen. Dette…