bbolstad.wordpress.com
Gjør nettbrett elevene til dummere databrukere?
Elever må lære hvordan digitale maskiner og programmer virker. Lærer de mindre om dette når de bruker nettbrett? Forrige uke presenterte regjeringen sin digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen…