bbolstad.wordpress.com
Det handler ikke om iPad
Debatten for eller mot iPad i skolen gir lite mening. For elevene handler det ikke om hvilke verktøy som brukes, men hvordan og hvorfor de blir brukt. En av lærerne på skolen jeg leder, har skrevet…