bbolstad.wordpress.com
Hva er læringssynet i ny overordnet del?
Bygger den nye læreplanen på et snevert og begrenset syn på læring? På vår skole er vi i gang med å lese forslaget til ny overordnet del av læreplanen. Vi leser og snakker sammen om det vi leser sl…