bbolstad.wordpress.com
Hva er egentlig skolens kjerneoppgaver?
Politikere må bestemme hva som skal være skolens kjerneoppgaver. Alt annet må skolen selv bestemme. Den danske professoren Peter Hasle snakker fornuftig om begrepet kjerneoppgaver, som er i ferd me…