bbolstad.wordpress.com
Programmering som skolefag krever utdannede lærere
Programmering er ikke som andre valgfag. Myndighetene må derfor satse på videreutdanning i programmering. Skolen jeg leder er en av 146 skoler som dette skoleåret tilbyr programmering som valgfag (…