bbolstad.wordpress.com
Kommer man noen gang gjennom kompetansemålene?
Det er for mye overflatelæring i norsk skole. Lærerne er opptatt av å komme gjennom fagstoffet. Men kan man komme gjennom et kompetansemål? Både Sten Ludvigsen og Statsråd Torbjørn Røe Isaksen mene…