bbolstad.wordpress.com
´╗┐Lag relevante skolefag
Departementet har begynt arbeidet med å fornye skolefagene. Jeg håper inderlig de fornyede fagene blir relevante – for elevene. Fagplanene i læreplanen lages vanligvis av en faggruppe som bes…