bbolstad.wordpress.com
Hjernen trenger mat for å huske!
Varm mat i skolen har vært en politisk kampsak. Lytt heller til hva hjerneforskere sier om ideen. Denne uka har jeg snakket med to personer som snakket varmt om varmt skolemåltid. Begge var svenske…