bbolstad.wordpress.com
Det er ikke nynorsk som gjør det problematisk, det er karakterene.
Hvis det er et problem med nynorsk i skolen, er det ikke at vi har nynorsk i skolen, men at karakterene i norsk overdøver karakterene i andre fag. Høyre foreslår å kutte ut karakterer i norsk sidem…