bbolstad.wordpress.com
Kildevurdering – ikke kildekritikk
Ikke tro at elever skal lære kildekritikk på skolen. Det de må utvikle er evne til kildevurdering. I vår digitale tid må elever utvikle digital dømmekraft og noe av det de skal utvikle er kildekrit…