bbolstad.wordpress.com
Arkitektur gjør realfag praktisk
Realfag trenger ikke å være bare teoretiske timer der elevene sitter og løser matematikkoppgaver eller tegner atomer. Ringstabekk skole er med på flere utviklingsprogrammer og vi har slått sammen t…