bbolstad.wordpress.com
Kan medarbeiderundersøkelse erstatte elevundersøkelsen?
Bør man bytte ut elevundersøkelsen med en medarbeiderundersøkelse? Det er tid for undersøkelser og resultater i alle retninger. Mens nasjonen drøfter resultatene på TIMSS, PIRLS og PISA har vi på v…