bbolstad.wordpress.com
Halvårsvurdering: pliktløp eller hjelp til videre læring?
Henrik Ibsen skrev lite fra skolestua eller fra byråkratiets irrganger, og det skal vi kanskje være glade for. For hvordan ville det sett ut om den store dikteren hadde skrevet samtidsdramaer fra v…